Tarieven

Welke kosten worden vergoed?

Deze therapie wordt vergoed door uw verzekering, omdat ik aangesloten ben bij de beroepsvereniging VBAG en over een A-licentie mag beschikken, waardoor de cliënt zich mag verzekeren van een eerlijke en gedegen behandeling. Kosten consult Intake € 185,00 (90 minuten) Consult € 95,00 (45 minuten) Hypnose sessies virtuele maagband: 6 consulten á €150,= traject van 5 tot 6 maanden Hypnose sessie stoppen met roken 350,– euro Bovenstaande prijzen dienen contant te worden voldaan. Telefonisch consult dient per bank overgemaakt te worden. Indien u verhinderd bent, dient u uiterlijk 48 uur van te voren door te geven, anders ben ik genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Er is geen verwijzing van je huisarts nodig voor een afspraak. 

De behandelingen worden door verschillende ziektekostenverzekeraars (deels) vergoed. Neem gerust  contact op als hierover vragen zijn. Gezien het feit dat het vergoedingssysteem bij verzekeraars regelmatig verandert, wordt aangeraden om vooraf bij je verzekeraar te informeren of de behandelingen wel of niet worden vergoed. Kijk bij je verzekering onder de alternatieve vergoeding/ Therapie of je behandelingen vergoed worden. Zorgverlenersnummer: 90034728 Praktijkcode: 90013684 Je kunt via de link Alternatieve geneeswijzen vergoeding (update: 2022) (zorgwijzer.nl)  per zorgverzekeraar de vergoeding voor je behandeling bekijken. Diverse technieken zijn in de jaren samengesmolten in mijn aanpak van behandelen. Als los consult wordt hypnose en opstellingen niet vergoed.

Klacht- en tuchtraad

Iedere VBAG-therapeut doet er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Maak deze kwestie dan kenbaar aan je therapeut. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je datgene bespreekt waarover je ontevreden bent of aangeeft wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het je therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten. Meestal lost een goed gesprek met je therapeut jouw onvrede of klacht op. Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je onder andere bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar. Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg ( Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector. Als je er samen niet uitkomt kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via email ( bemiddeling@quasir.nl t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling) of per telefoon 06 4844 5538. Geschillencommissie: bindende uitspraak Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen. Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met het secretariaat van VBAG via e-mail secretariaat@vbag.nl of per telefoon 040 283 8988 (werkdagen 09.00 – 12.00).
PRAKTIJKPARAAT | KVK 08196108 | BTWNR. NL001471045B04 | BANKREKNR. NL95INGB0004200059 |