HOOG SENSITIEVE KINDEREN

De laatste jaren worden er steeds meer sensitieve kinderen geboren. Hun zenuwstelsel is gevoelig. Ze zijn gevoeliger voor indrukken en prikkels van buitenaf en hebben daar meer tijd voor nodig om deze te verwerken. Ze vangen informatie en stemmingen van andere mensen op. De vijf zintuigen, zoals horen, zien, voelen, ruiken, proeven zijn bijzonder sterk ontwikkelt. Als een kind bijvoorbeeld in een rumoerige omgeving is en sterk gevoelig op het gehoor is, kan het lastig gedrag gaan vertonen of zich terug trekken. Waardoor er vaak misverstanden ontstaan. Hoog sensitieve kinderen hebben vaak het gevoel dat ze er niet bij horen, omdat ze “anders” zijn.

In mijn praktijk help ik kinderen en hun ouders de signalen te herkennen die bij hoog sensitief horen. Vaak wordt ten onrechte het label van ADHD of autisme opgeplakt, waardoor men in een heel ander circuit terecht komt, waardoor het kind zich nog niet gezien en begrepen voelt.

Sommige hoog sensitieve kinderen hebben vaak paranormale gaven. Ze zien bijvoorbeeld een overleden oma, of ze praten met onzichtbare vriendjes, horen stemmen. Dat kan voor een ouder soms vreemd over komen. Ik help ouders en het kind hier op een positieve manier mee om te gaan.

KENMERKEN HOOG SENSITIVITEIT

Het vaststellen van Hoog sensitiviteit is moeilijk vast te stellen aan de hand van reguliere testen. Men kan aan de hand van de hieronder volgende kenmerken vaak herkennen of u kind hier onder valt. Ze hebben een sterk gevoel voor rechtvaardigheid.

Plotselinge gedragsverandering zonder aanwijsbare oorzaak, omdat zij onbewust de emotie van een andere persoon oppikken. Ze voelen stemmingen en problemen van anderen heel goed aan; ze hebben soms de neiging om deze (onbewust) te weerspiegelen. Hun vijf zintuigen zijn zo gevoelig, dat ze gemakkelijk overprikkelt en overbelast kunnen raken. Feestjes, grote groepen mensen kunnen veel energie aftappen van het kind. 20% van hoogsensitieve kinderen zijn paranormaal. Zien en of praten met overleden personen, horen stemmen of hebben onzichtbare vriendjes. Ze hebben behoefte aan duidelijke structuren en grenzen die ze veiligheid biedt. Ze hebben een intelligentie die meestal ruim boven het gemiddelde ligt en ze zijn zeer leergierig. Vaak zijn deze kinderen hoogbegaafd. Het tijdsbesef is heel rekbaar (ze hebben bijvoorbeeld het gevoel ergens nog maar tien minuten bezig te zijn terwijl dat in werkelijkheid al ruim twee uur is). Planning is moeilijk, waardoor ze vaak in de problemen komen om iets op tijd klaar te hebben. Ze hebben moeite met het ordenen en opbergen van hun spullen; ze zijn voortdurend op zoek naar hun spullen Vaak last van concentratiestoornissen, omdat ze van alles zien, horen en voelen. Deze prikkels moeten eerst verwerkt worden. Het zijn meestal creatieve kinderen.

Hebt u nog vragen over hoogsensitieve kinderen of andere “klachten” of problemen met uw kind kunt u mij bereiken via: info@praktijkparaat.nl